Venüs

Venüs: Venüs boyut olarak Dünya'ya yakındır ve Dünya’nın çekirdek yapısına benzer şekilde demir çekirdeğinin çevresinde kalın silikat bir mantosu, önemli ölçüde bir atmosferi vardır, ayrıca iç jeolojik etkinliğin varlığına dair kanıtlar mevcuttur. Ancak Dünya'dan çok daha kurudur ve atmosferi doksan kat daha yoğundur. Yüzey sıcaklığı 400…

Daha Fazla