ÇEKMEKÖY UZAY VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

Uzayı ve Uzay Teknolojilerini keşfetmeye hazır mısın?

Çekmeköy Uzay ve Teknoloji Merkezi’nde (UTM) bulunan birbirinden eğlenceli ve öğretici interaktif içeriklerle çıkacağımız uzay yolculuğunda, insanoğlunun uzayı keşfederken yaşadığı heyecana ortak olacaksın!

Güneş sistemi ve gezegenler, evrenin işleyişi, en yeni uzay teknolojileri, farklı gezegenlerde yaşam olanakları, uzay görev istasyonu simülasyonları, uzay bilim laboratuvarları, Mars keşif aracı düzeneği ve çok daha fazlası ‘Uzay ve Teknolojileri’ bölümünde sizleri bekliyor.

 

PEKİ NEDİR BU UZAY VE TEKNOLOJİ MERKEZİ?

Bilim merkezleri özellikle çocukların ve gençlerin bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojiye karşı ilgilerini arttırmak ve yakından takip etmelerini, yeteneklerini ve meraklarının olduğu alanları keşfetmelerini sağlamak, eğitim süreçlerine uygulamalı ve deneyimsel öğretim ile katkıda bulunmak amacıyla kurulan kurumlardır.

Teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve bilimsel ilkeleri benimseyip pratik olarak uygulayan bir toplumun oluşması için sadece kitaplarda okumaya değil, hayata geçirmeye ve üzerinde düşünmeye ihtiyaç vardır. Bilim merkezleri ziyaretçilere okumanın yanında, donanımları geliştirmek adına deneyimleme ve deneylere katılma fırsatı da sunmaktadır.

Astronomi Bilimi ve Uzay Teknolojileri uzun yıllardır insanlığın merak konusu olmuş ve bu alanda çeşitli keşiflerde bulunulmuştur. Çekmeköy Belediyesi Uzay ve Teknoloji Merkezi, günümüz teknolojisinden yararlanarak ziyaretçilerine Uzay Bilimi ve Uzay Teknolojileri hakkında farklı başlıklarda deneyim sahibi olabilecekleri, interaktif olarak sorularına cevap bulabilecekleri istasyonlar sunmaktadır. Ziyaretçilerin deneyimleme imkanı bulacağı ünite başlıklarından bazıları; Atak Helikopteri Simülatörü, Güneş Sistemi, Apollo 11 Kapsülü Simülasyonu, Hidroponik Mars Bitki Üretim Habitatı, Zihin Gücü ile Hologram Kontrolü, Zihin Gücü ile Drone Kontrolü, Yer Çekimsiz Ortamda Bilimsel Çalışma Alanı olmakla birlikte daha fazlası UTM’ de ziyaretçilerini beklemektedir.

Uzay ve Teknoloji Merkezi yılın 365 günü sürecek olan etkinlikleri içermektedir. Kısa vadede ilçe ve ilde bulunan öğrenciler, uzun vadede ise yakın iller ve uzak illerde öğrenim görmekte olan öğrenciler ve ziyaretçiler hedef kitle olarak tanımlanmaktadır.

 

UZAY VE TEKNOLOJİ MERKEZİ’NİN AMACI NEDİR?

Merkezi ziyaret eden öğrencilerin Astronomi Bilimi ve Uzay Teknolojileri ile tanışmalarını, bu alanlarda merak ettikleri sorulara cevaplar bulabilmelerini, kitaplarda ya da internette araştırıp okuduklarına, izlediklerine ve dinlediklerine ek olarak erken yaşta somut şekilde deneyim sahibi olmalarını sağlamayı, bu alanlarda araştırma yapmalarını, evreni keşfetmelerini, bilimsel düşünme sistemlerinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

UZAY VE TEKNOLOJİ MERKEZİ’NİN ÖĞRENCİLERE VE ZİYARETÇİLERE SAĞLAYACAĞI KATKILAR

 • En güncel bilimsel kavramlar en sade ve en anlaşılır şekilde öğrenme,
 • Kendini tanıyabilme, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varabilme, bilimi anlayabilme, bireysel hedeflerini bilimsel düşünme sistemi ile belirleyebilme, geliştirilen yetenekleri kendine ve topluma yararlı şekilde kanalize edebilme,
 • Çevreyi koruma bilincini yaşam şekli haline getirebilme,
 • Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında daha duyarlı davranma,
 • Girişimci olabilme ve bu durumu sürdürebilme, yeniliklere açık olma ve yeni ortamlara uyum sağlama,
 • Bireysel farklılıklara saygı gösterebilme, farklı görüş, düşünce, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, temelde hoşgörü kavramını davranış biçimi haline getirebilme,
 • Aldığı görev ve sorumlulukları başarı ile yerine getirebilme,
 • Bireysel olarak veya grup içinde iş birliği ile çalışabilme, gerektiğinde liderlik edebilme, organizasyon yapma kabiliyetini geliştirme,
 • Toplumsal sorunların farkında olabilme ve bu sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek projeler üretebilme,
 • Öğrencilerin çevrelerine duyarlı, bilim dilini anlayan ve aktarabilen, bulunduğu ortama öncülük ederek çevresindekileri de bilime yönlendirebilen, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmeleri.

UZAY VE TEKNOLOJİ MERKEZİ’NDE;

 • Öğrencilerin içinde bulundukları topluma, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yeri geldiğinde yönetici olarak projeler hazırlamaya özendirilmesine,
 • Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde yer almasının sağlanmasına,
 • Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin bilimsel olarak desteklenmesine,
 • Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkan ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
 • Çalışmaların genel olarak okul saati dışında kalan zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanmasına,
 • Öğrencilerin ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmelerine,
 • Öğrencilerin yurt içinde yada yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak projeler yapmalarına,
 • Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
 • Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
 • Çalışmalarda resmi kurum, özel sivil toplum kurum ve kuruluşları ile öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
 • Bilimsel etkinlikler ile öğrencilerin matematik, kimya, biyoloji ve fizik alanlarında doğrudan gelişmelerinin sağlanmasına özen gösterilmektedir.